Logo szkoły Kontakte-dziennik

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie

§ 1


I. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie.
1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w
2. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie przy naborze na wolne stanowiska kierownicze w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie.
3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 46 i art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.)
4. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na stanowisko podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie, zwany dalej Dyrektorem szkoły, określając zakres zadań oraz odpowiedzialności związanych z danym stanowiskiem. >>> Cały regulamin do pobrania tutaj

Inne dokumenty związane z naborem:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zarządzenie dyrektora w sprawie konkursu na głównego księgowego

3.Załącznik nr 1 : dok 1, dok 2, dok 3

Informacje dotyczące RODO

1. Obowiązek informacyjny dziecko-rodzic/opiekun

2. Obowiązek informacyjny - kontrahent

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

4. Monitoring w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie

Ogólne warunki ubezpieczenia uczniów .... do pobrania tutaj >>>

Konto Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców :PKO BP Kostrzyn 81 1020 4027 0000 1202 1326 1005
Równocześnie informujemy, że wysokość opłaty wynosi 30 zł za jedno dziecko lub 40 zł za dwoje i więcej dzieci.

Ważne miejsca pomocy

Informujemy, iż można tutaj pobrać w postaci pliku adresy i telefony tych miejsc i instytucji, w których możemy uzyskać różnoraką pomoc. Zachęcamy do skorzystania.