Logo szkoły Kontakte-dziennik

Tłumacz Migam
 
Wizyta w muzeum
 
Pies i ja
 
Galeria
      Galeria

Szczepienia dzieci w wieku 12 - 18 lat ( Informacja MEN )

Szanowni Państwo

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. Informację w tej sprawie wysłaliśmy dziś, 11 czerwca do wszystkich szkół i placówek oświatowych. Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.   
Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.
 
Z wyrazami szacunku 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

Załączniki:
1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat

Półkolonie- oferta Brickc4kidz z Lego

Termin 02.08 - 06.08.2021r. tj. cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00. Koszt 475zł
Liczba miejsc ograniczona do 12 dzieci w grupie 5-8 lat oraz 12 dzieci w grupie starszej 9-12 lat. Wszystkie szczegółowe informacje są opisane w ofercie. Zainteresowanych dzieci/rodziców prosimy o informacje zwrotną do 15.06.2021r.Plik z dokładnymi informacjami do pobrania tutaj >>>
 
Z pozdrowieniami Małgorzata Borowska
oraz Organizator - Weronika Brejecka : Bricks4kidz Gniezno 

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. Pełna informacja o akcji jest zawarta w ulotce, która jest do pobrania tutaj >>>

Ogród szkolny – przyrodniczym obserwatorium. Konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerlejnie

Propagowanie idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej, nauka obserwacji przyrody oraz doświadczania jej. Promowanie i inspirowanie działalność do poprawy estetyki otoczenia szkoły. Wspieranie rodzimych tradycji, szerzenie wiedzy przyrodniczej wśród najmłodszych oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę. Nakierowane na poznawanie bioróżnorodności rodzimych gatunków i ich uprawę.Konkurs realizowany jest w ramach projektu „ Ogród szkolny – przyrodniczym obserwatorium”. Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie cennych zasobów przyrodniczych. Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Całość dokumentu zawierającego ogłoszenie o konkursie możecie pobrać tutaj >>>

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze : główny księgowy w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie wybrana została pani Magdalena Wierucka

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Rekrutacyjna wybrała panią Magdalenę Wierucką, która spełniła wymogi określone w ogłoszeniu. Wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej przygotowaniem
i znajomością zagadnień. Wykształcenie , dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz wiedza ogólna gwarantują spełnienie niezbędnych wymagań w pracy na danym stanowisku.

Małgorzata Borowska
Dyrektor szkoły
Czerlejno, 15 kwietnia 2021r.

Informacja o wynikach rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych oraz naboru do klas 1 Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Czerlejnie

Działając na podstawie Zarządzenia nr 339/2021 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 25 stycznia 2021r. oraz na podstawie §19 Statutu Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Czerlejnie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerlejnie informuje:
• do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie grupa dzieci 6-letnich na rok szkolny 2021/2022 zostały przyjęte wszystkie dzieci z rocznika 2015, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i wnioski rekrutacyjne;
• do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerlejnie grupa średniki na rok szkolny 2021/2022 zostały przyjęte wszystkie dzieci z roczników: 2016, 2017 oraz 2018, których rodzice złożyli wnioski;
• do klasy 1 Szkoły Podstawowej  im. W. Witosa w Czerlejnie na rok szkolny 2021/2022 zostały przyjęte wszystkie zgłoszone dzieci.

Małgorzata Borowska
Dyrektor szkoły

Międzynarodowy Dzień Pisarzy.

Uczciliśmy go w szkole poprzez spotkanie autorskie z pisarkami. Gościliśmy dziś w szkole Panią Paulinę Jóźwiak i jej córkę Alicję. Obydwie Panie są twórczyniami pięknych opowiadań, bajek i wierszy. Najbardziej aktywni uczniowie w prezencie otrzymali publikację. Z kolei klasa V spotkała się z pisarkami podczas lekcji zdalnej i mimo, lekkich zakłóceń technicznych miejmy nadzieję, że było to dla nich równie sympatyczne i ubogacające spotkanie. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała autorkom za przybycie, a uczniowie wręczyli bukieciki wiosennych tulipanów.
Katarzyna Markiewicz, Agata Oporowska
Na co dzień Pani Paulina Jóźwiak jest psychologiem i prowadzi swoją pracownię: https://www.facebook.com/Pracownia-Psychologiczna-Paulina-J%C3%B3%C5%BAwiak-106370097596689/

W związku ze zbliżającym się terminem zapisów do klasy pierwszej i "zerówki" zapraszamy do pobrania odpowiednich plików z zakładki Informacje >>>

Pies i ja

Zajęcia edukacyjne dla klas I-III pod hasłem ,,Ja i pies" z pracownikiem Schroniska dla Zwierząt w Skałowie Panem Tomaszem Dembskim.

Katarzyna Markiewicz

Robotyka dla Juniora z Klockami Lego

Od września 2020 w naszje szkole odbywają się aarsztaty "Robotyka dla Juniora z Klockami Lego". Mają one na celu przede wszystkim budzić w dzieciach kreatywność oraz stymulować myślenie poprzez budowanie z Klocków LEGO, które dodatkowo sprzyjają rozwijaniu sprawności manualnej najmłodszych. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestnika, dzięki temu możemy dobrać odpowiedni model z Robotyki, tak aby dziecko nie miało problemów ani trudności z jego zbudowaniem.

Katarzyna Markiewicz

W naszej galerii smutne obrazki. Szkoła bez uczniów. Szkoła bez nauczycieli. Zobaczcie sami >>>

BIBLIOTEKA

Informujemy , że wypożyczanie książek odbywa się po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania. Pani bibliotekarka przygotuje zamówioną pozycję.

Odbiór w poniedziałki, środy , piątki w godz. 8.00 - 12.00
Telefon do zamówień i odbioru: 665 135 880

Robotyka dla Juniora z klockami Lego. W załączeniu oferta i polityka sanitarna do pobrania i zapoznania się. Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna Markiewicz

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie od 1 września 2020 roku do pobrania tutaj >>>

Komunikat dotyczący organizacji roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Organizacja pracy szkoły od 2 września 2020 roku z uwzględnieniem rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ma na celu zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków pracy dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Szkoła funkcjonuje zgodnie z przyjętym harmonogramem i przygotowanym planem lekcji. Do szkoły  przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Uczniowie korzystają wyłącznie z przydzielonej szafki, półki lub wskazanego miejsca na przechowywanie rzeczy.
W ramach organizacyjnych szkoły, każdy oddział przebywa  w jednej, stałej sali lekcyjnej:               
* oddział średniaków 02- sala 29 z wejściem C;                                                                                               
* oddział 6-latków 01- sala nr 23, kl.1-sala nr 21, kl.2-sala nr 20, kl.3-sala nr22 z wejściem B;            
* kl.4 –sala nr 5; kl.5- sala 10; kl.6-sala nr 6; kl.7 sala nr 9; kl.8- sala nr 7 z wejściem A.                   
 * sala nr 9a – świetlica , sala komputerowa oraz sala gimnastyczna do wspólnego użytkowania wg grafiku zajęć.
Przerwy uczniowie spędzają w poszczególnych sektorach szkoły lub na boiskach, zachowując dystans społeczny. Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wskazanym wejściem.
Rodzice nie wchodzą do szkoły. Jeśli zaistnieje taka konieczność, korzystają z maseczki oraz dezynfekują dłonie przy wejściu.
Rodzice klas 01- III odprowadzają dzieci do wejścia B od strony placu zabaw pod opiekę wychowawcy, oddziału średniaków 02 do wejścia C od strony boiska szk.
W przypadku konieczności wejścia do szkoły rodzice klas 01,02-I przez okres adaptacji  dzieci przebywają wyłącznie w wyznaczonej strefie, czyli  na korytarzu i szatni dla  tych dzieci. Po zakończonych zajęciach dzieci klas   0-III odprowadzane są przez nauczyciela lub pracownika szkoły do wyjścia B  lub 02 średniaki wyjścia C,  przed którymi oczekują rodzice.
Uczniowie klas 4-8 dezynfekują dłonie przy wejściu do szkoły. Dzieci klas 0-III po przybyciu na zajęcia myją dłonie w sali pod nadzorem nauczyciela.
W trakcie pobytu w szkole uczniowie przestrzegają zasad higieny i zachowują dystans społeczny. Korzystają tylko z własnych przyborów, nie przynoszą zbędnych przedmiotów do szkoły. Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać z opieki wychowawcy świetlicy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS oraz regulaminem świetlicy.
Szczegółowy regulamin organizacji pracy szkoły zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły www.sp.czerlejno.pl

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii >>>

Procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z otwarciem szkoły/oddziału przedszkolnegow SP Czerlejno

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SZOŁY PODSTAWOWEJ IM. W.WITOSA W CZERLEJNIE NA COVID-19 >>>
2. Procedury bezpieczeństwa oddziału przedszkolnego... >>>
3. Procedury bezpieczeństwa klas 1-3 >>>
4. Konsultacje dlla uczniów >>>
5. Oświadczenie rodzica >>>

Pozdrawiam
Małgorzata Borowska

Logowanie do usługi Office 365

Dla tych z Państwa ( no i naszych uczniów) , którzy nie mogli się zalogować do usługi Office 365 mamy krótki film instruktarzowy jak to zrobić. Proszę wybrać podany link i obejrzeć film. Zwracam uwagę na dokładność wpisywania loginu i hasła. Jeśli coś nie będzie działać proponuję wyczyścić cache w swojej przeglądarce ( proszę wpisać w googlach: czyszczenie cache w chrom lub firefox lub edge) i robić wg instrukcji. Zobaczycie państwo jak przyspieszy Wasza przeglądarka.Jeśli będą jeszcze jakieś problemy proszę zgłaszać wychowawcom i w miarę możliwości postaram się pomóc. Zdrowia życzę

Krzysztof Bestry

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.Od lutego 2019r nasza szkoła została wyposażona w miernik oznaczający jakość powietrza. Zbierane dane są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczu w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza.
Zachęcam do korzystania ze strony ESA https://esa.nask.pl oraz obejrzenia krótkiego filmu o smogu https://youtu.be/OiVSEMYlG0w
Miłego oglądania

koordynator Mariusz Bęza