Logo szkoły Kontakte-dziennik

Tłumacz Migam
 
Wizyta w muzeum
 
Pies i ja
 
Galeria
      Galeria

W związku ze zbliżającym się terminem zapisów do klasy pierwszej i "zerówki" zapraszamy do pobrania odpowiednich plików z zakładki Informacje >>>

Oferta pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

- informacja o nierozstrzygnięciu naboru / plik do pobrania

- zarządzenie dyrektora / plik skan do pobrania
- ogłoszenie naboru / plik do pobrania
- regulamin naboru/ plik do pobrania
- oświadczenia kandydata/ plik do pobrania
- oświadczenie środki publiczne/ plik do pobrania

Powrót klas 1-3 od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie klas 1-3,
Powracający do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia 2021r..
- Zajęcia realizowanie będą według obowiązującego dotychczas planu zajęć klas -do końca I semestru tj. 31.01.2021r.
- Lekcje od 8.00 oraz dyżury świetlic dowozowych.
- Trasa i godziny autobusu wg rozkładu jazdy.
Rano- z Trzeka ul. Dębowa 6:47 , szkoła 6: 59 Odwóz o godz. 12:47 .
- Późniejszy odbiór ze świetlicy indywidualnie przez rodziców.
- Świetlica działa po lekcjach do 16.30 dla uprawnionych uczniów.
- Ze względu na obowiązujące zasady, wytyczne MEiN, MZ, GIS w trakcie przebywania na terenie szkoły, klasy będą rozmieszczone proporcjonalnie do wejść tj.
średniaki - sala 29 ,wejście C od sali gim. / szatnia na korytarzu
zerówka- sala 24, wejście B od placu zabaw / szatnia mała
klasa 1- sala 21, wejście B od placu zabaw / szatnia na korytarzu
klasa 2- sala 10, wejście A główne/ szatnia na korytarzu
klasa 3- sala 9a, wejście A główne / szatnia duża

Szczegółowe wytyczne do wglądu na https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Z pozdrowieniami
dyrektor szkoły - Małgorzata Borowska

Pies i ja

Zajęcia edukacyjne dla klas I-III pod hasłem ,,Ja i pies" z pracownikiem Schroniska dla Zwierząt w Skałowie Panem Tomaszem Dembskim.

Katarzyna Markiewicz

Robotyka dla Juniora z Klockami Lego

Od września 2020 w naszje szkole odbywają się aarsztaty "Robotyka dla Juniora z Klockami Lego". Mają one na celu przede wszystkim budzić w dzieciach kreatywność oraz stymulować myślenie poprzez budowanie z Klocków LEGO, które dodatkowo sprzyjają rozwijaniu sprawności manualnej najmłodszych. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestnika, dzięki temu możemy dobrać odpowiedni model z Robotyki, tak aby dziecko nie miało problemów ani trudności z jego zbudowaniem.

Katarzyna Markiewicz

W naszej galerii smutne obrazki. Szkoła bez uczniów. Szkoła bez nauczycieli. Zobaczcie sami >>>

Komunikat o pracach ziemnych.

Informujemy, że z dniem 11.12.2020r. na czas prac ziemnych na terenie Szkoły Podstawowej w Czerlejnie zostają zamknięte : boiska, linowy park zabaw oraz parking od strony ulicy Szkolnej. Za utrudnienia przepraszamy

Małgorzata Borowska - dyrektor szkoły

Informujemy Sz.P. , iż od poniedziałku 7.12.2020 jedynym telefonem szkoły będzie tel. komórkowy: 783 110 310. Szkoła rezygnuje z telefonu stacjonarnego

Komunikat o zdalnym nauczaniu

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że :

- od 30 listopada 2020 do dnia 03 stycznia 2021r przedłużona zostaje nauka zdalna dla wszystkich klasy 1-8 szkoły podstawowej;
- nadal obowiązują ustalenia procedury na czas pandemii ;
- zajęcia on-line odbywają się dla wszystkich uczniów w czasie rzeczywistym wg planu lekcji na platformie Microsoft 365 Teams;
- zapowiedziany został na konferencji prasowej Premiera M. Morawieckiego termin ferii zimowych od 04 do 17 stycznia 2021 r. wspólny dla wszystkich województw.

Z życzeniami zdrowia

Małgorzata Borowska – dyrektor szkoły

BIBLIOTEKA

Informujemy , że wypożyczanie książek odbywa się po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania. Pani bibliotekarka przygotuje zamówioną pozycję.

Odbiór w poniedziałki, środy , piątki w godz. 8.00 - 12.00
Telefon do zamówień i odbioru: 665 135 880

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że :

- od 09 listopada do dnia 29 listopada br. wszystkie klasy szkoły podstawowej 1-8 przechodzą na naukę zdalną;
- zapewniona będzie opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią covid-19;
- w obecnej sytuacji stacjonarnie odbywają się zajęcia dla oddziałów przedszkolnych, kursy dowozu autobusem porannym bez zmian, odwóz 12.47 ze szkoły lub indywidualny odbiór po zajęciach oraz ze świetlicy, jeśli dziecko jest objęte dodatkową opieką;
- zajęcia on-line odbywają się dla wszystkich uczniów na platformie Microsoft 365 Teams , łączenia zgodnie z planem lekcji dla danej klasy. Obecność obowiązkowa. Brak łączenia się wymaga usprawiedliwienia nieobecności;
- możliwe są do zorganizowania stacjonarne konsultacje dla klasy 8;
- stacjonarnie mogą też odbywać się zajęcia dla uczniów ze względu na niepełnosprawności;
- w przypadku potrzeby wsparcia w sprzęt elektroniczny/tablet/komputer/Internet prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrektorem, przy czym proszę o uwzględnienie konieczności wsparcia w pierwszej kolejności uczniów, którzy mają większą ilość rodzeństwa potrzebującego sprzętu;
- w następnym tygodniu mamy dni wolne od zajęć szkolnych tj. 11 listopada – Święto Niepodległości
oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone w Gminie Kostrzyn na 12 i 13 listopada (prosimy o zgłoszenie dzieci , potrzebujących opieki świetlicowej na 12,13 tj. czwartek i piątek )

Z życzeniami zdrowia Małgorzata Borowska

Robotyka dla Juniora z klockami Lego. W załączeniu oferta i polityka sanitarna do pobrania i zapoznania się. Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna Markiewicz

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie od 1 września 2020 roku do pobrania tutaj >>>

Komunikat dotyczący organizacji roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Organizacja pracy szkoły od 2 września 2020 roku z uwzględnieniem rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ma na celu zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków pracy dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Szkoła funkcjonuje zgodnie z przyjętym harmonogramem i przygotowanym planem lekcji. Do szkoły  przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Uczniowie korzystają wyłącznie z przydzielonej szafki, półki lub wskazanego miejsca na przechowywanie rzeczy.
W ramach organizacyjnych szkoły, każdy oddział przebywa  w jednej, stałej sali lekcyjnej:               
* oddział średniaków 02- sala 29 z wejściem C;                                                                                               
* oddział 6-latków 01- sala nr 23, kl.1-sala nr 21, kl.2-sala nr 20, kl.3-sala nr22 z wejściem B;            
* kl.4 –sala nr 5; kl.5- sala 10; kl.6-sala nr 6; kl.7 sala nr 9; kl.8- sala nr 7 z wejściem A.                   
 * sala nr 9a – świetlica , sala komputerowa oraz sala gimnastyczna do wspólnego użytkowania wg grafiku zajęć.
Przerwy uczniowie spędzają w poszczególnych sektorach szkoły lub na boiskach, zachowując dystans społeczny. Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wskazanym wejściem.
Rodzice nie wchodzą do szkoły. Jeśli zaistnieje taka konieczność, korzystają z maseczki oraz dezynfekują dłonie przy wejściu.
Rodzice klas 01- III odprowadzają dzieci do wejścia B od strony placu zabaw pod opiekę wychowawcy, oddziału średniaków 02 do wejścia C od strony boiska szk.
W przypadku konieczności wejścia do szkoły rodzice klas 01,02-I przez okres adaptacji  dzieci przebywają wyłącznie w wyznaczonej strefie, czyli  na korytarzu i szatni dla  tych dzieci. Po zakończonych zajęciach dzieci klas   0-III odprowadzane są przez nauczyciela lub pracownika szkoły do wyjścia B  lub 02 średniaki wyjścia C,  przed którymi oczekują rodzice.
Uczniowie klas 4-8 dezynfekują dłonie przy wejściu do szkoły. Dzieci klas 0-III po przybyciu na zajęcia myją dłonie w sali pod nadzorem nauczyciela.
W trakcie pobytu w szkole uczniowie przestrzegają zasad higieny i zachowują dystans społeczny. Korzystają tylko z własnych przyborów, nie przynoszą zbędnych przedmiotów do szkoły. Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać z opieki wychowawcy świetlicy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS oraz regulaminem świetlicy.
Szczegółowy regulamin organizacji pracy szkoły zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły www.sp.czerlejno.pl

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii >>>

Procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z otwarciem szkoły/oddziału przedszkolnegow SP Czerlejno

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE POJAWIENIA SIĘ ZACHOROWANIA DZIECKA LUB PRACOWNIKA SZOŁY PODSTAWOWEJ IM. W.WITOSA W CZERLEJNIE NA COVID-19 >>>
2. Procedury bezpieczeństwa oddziału przedszkolnego... >>>
3. Procedury bezpieczeństwa klas 1-3 >>>
4. Konsultacje dlla uczniów >>>
5. Oświadczenie rodzica >>>

Pozdrawiam
Małgorzata Borowska

Logowanie do usługi Office 365

Dla tych z Państwa ( no i naszych uczniów) , którzy nie mogli się zalogować do usługi Office 365 mamy krótki film instruktarzowy jak to zrobić. Proszę wybrać podany link i obejrzeć film. Zwracam uwagę na dokładność wpisywania loginu i hasła. Jeśli coś nie będzie działać proponuję wyczyścić cache w swojej przeglądarce ( proszę wpisać w googlach: czyszczenie cache w chrom lub firefox lub edge) i robić wg instrukcji. Zobaczycie państwo jak przyspieszy Wasza przeglądarka.Jeśli będą jeszcze jakieś problemy proszę zgłaszać wychowawcom i w miarę możliwości postaram się pomóc. Zdrowia życzę

Krzysztof Bestry

Spotkanie z podróżnikiem

15 stycznia 2020 roku gościliśmy w naszej szkole niezwykłego gościa: Aleksandra Dobę.
Nasz gość to wulkan dobrej energii. Wspaniały podróżnik, który opowiedział nam o swoich trzech wyprawach kajakiem przez Atlantyk. Dowiedzieliśmy się jak wyglądały przygotowania do wypraw, co i jak się je na kajaku podczas wielotygodniowego rejsu. Dowiedzieliśmy się jakie miał przygody, jak głaskał rekina oraz jak wyglądało spotkanie z wielorybem. Pan Aleksander oprócz niesamowitej energii przekazał naszej młodzieży również wspaniałe rady na przyszłość. Jedna z nich to abyśmy nigdy się nie poddawali w dążeniu do marzeń oraz abyśmy ich mieli jak najwięcej.
Samorząd Uczniowski Anna Brewko, Anna Rakowska i Dorota Ławicka

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Jest to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.Od lutego 2019r nasza szkoła została wyposażona w miernik oznaczający jakość powietrza. Zbierane dane są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczu w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza.
Zachęcam do korzystania ze strony ESA https://esa.nask.pl oraz obejrzenia krótkiego filmu o smogu https://youtu.be/OiVSEMYlG0w
Miłego oglądania

koordynator Mariusz Bęza