Warsztaty metodą String-Art

Laboratoria przyszłości

Dnia 3 kwietnia dzieci z klasy drugiej wzięły udział w wielkanocnych warsztatach. Korzystając z naszej wspaniałej pracowni uczniowie wykonali wielkanocne zajączki metodą String Art. Jest to sztuka tworzenia obrazów, „malowania” przy pomocy gwoździ i sznurków. Dzieci były zachwycone, a efekty są spektakularne. Dziękujemy Pani Beacie Detko za bardzo ciekawe i kreatywne zajęcia.

Anna Stachowiak