Ach te poziomice

W ostatnich tygodniach uczniowie klasy V na lekcji geografii zdobywali wiedzę na temat ukształtowania powierzchni Ziemi, poznawali barwy hipsometryczne, odczytywali wysokości bezwzględne i względne. Aby lepiej utrwalić trudne pojęcie poziomicy uczniowie , jako zadanie domowe wykonywali model formy terenu z naniesionymi barwami hipsometrycznymi. Klasa piąta poradziła sobie z tym zadaniem znakomicie. W trakcie lekcji wykorzystaliśmy sprzęty z programu #Laboratoria #Przyszłości. D.Stefańska

1
2
3
4
5
6

Danuta Stefańska