Czy jesteśmy symetryczni?

Sprawdzali to uczniowie klasy 6 na zajęciach z koła matematycznego. Wyniki nas bardzo zaskoczyły okazało się również, że liście choć wydawałoby się, że to wzór symetrii, wcale nie muszą być symetryczne.Na zajęciach korzystaliśmy z aparatu fotograficznego otrzymanego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości A jako relaks przed ciężkim dniem pobawiliśmy się Punktowcami. Śmiechu było co nie miara

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Katarzyna Sobkowiak-Baran