Logo szkoły Kontakte-dziennik

Bilioteka szkolna

Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Współpracujemy z Filią Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn. Organizujemy wymianę książek między bibliotekami w Gminie Kostrzyn. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki.

Godziny otwarcia :

Poniedziałek 9.00 – 13.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 12.00 – 16.00

Cele i zadania biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i społecznej oraz informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Do zadań biblioteki szkolnej należą w szczególności:
1) udostępnianie książek, innych źródeł informacji i materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
6) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów
ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.

Nauczyciel bibliotekarz : Maria Różańska

Bibliotekarz Filii Biblioteki Publicznej Miasta i  Gminy Kostrzyn : Hanna Barczak